Human resources

Vizyon, misyon ve kültürümüze uygun insan kaynağı stratejileri belirleyerek çalışanlarımıza değer katmayı hedefliyoruz. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması, uygun yeni yeteneklerin bünyemize kazandırılması insan kaynakları politikası’nın temel stratejimizi oluşturuyor.


application form

(*) (*) (*) (*) (*)
upload your CV
(*)
file types "pdf", "jpg", "jpeg", "doc", "docx", "xls", "xlsx", "htm", "html", "mht".